Bloom

Příběh pojednává o dívce, která vidí svět pesimisticky.
Dokáže jej vidět i jinak?