HYPERVENTILATION

Po dlouhé době setkání se svou láskou během třídního srazu.
V mládí neopětovaná láska, která nepřinesla ovoce…
Kam až osud bude směřovat?